Op het moment dat kinderen 4 jaar zijn en naar de Kindcentrum de Rietgors gaan, kunnen ze terecht bij de buitenschoolse opvang. Wij bieden de BSO aan op iedere dinsdag- en donderdagmiddag in de schoolweken van 14.00 – 17.30 uur. Bij voldoende animo is uitbreiding van het aanbod mogelijk.

Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. In een huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen, die worden georganiseerd op basis van hun eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling: (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. Dat doen we n samenspraak en samenwerking met de kinderen.

Naast de dinsdag- en donderdagmiddag is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO op Het P@rk. De kinderen worden dan door de pedagogisch medewerker of chauffeur opgehaald met de eigen BSO-bus.