Op ons Kindcentrum staat de veiligheid en het welzijn van uw kind voorop. Wij geloven dat een veilige en geborgen omgeving essentieel is voor een succesvolle schoolervaring. Onze basisschool is een plek waar uw kind zich thuis voelt en met plezier naartoe gaat. We hechten veel waarde aan de relatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders, omdat we geloven dat dit de basis vormt voor goed onderwijs.

Maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces

Kindcentrum de Rietgors heeft als missie om een veilige en open school te zijn waar kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Wij streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. Dit doen wij door op een flexibele en praktische wijze te werken aan de ontwikkeling van hun competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin.

Zelfstandigheid en samenwerking

Wij werken gedifferentieerd met moderne methoden en hanteren afwisselende werkvormen die zelfstandigheid én samenwerking bevorderen. Ons onderwijs sluit daardoor goed aan op de leerbehoeften van onze kinderen. Onze leerkrachten hebben vertrouwen in eigen kunnen, zijn betrokken bij wat ze doen en stellen zichzelf verantwoordelijk, lerend en reflectief op. Onze leerkrachten zijn trots op onze school, enthousiast en werken goed samen.

Met plezier naar school

Wij communiceren open, met humor en bevorderen de betrokkenheid van kinderen en ouders op Kindcentrum de Rietgors. Wij willen dat iedere leerling elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een veilig klimaat en een goede sfeer in de klassen, waarbij iedere leerling zich op zijn gemak voelt. Er bestaat aandacht voor de individuele behoeften van elke leerling. Gaan deze verder dan wij kunnen bieden, dan zullen we op zoek gaan naar extra mogelijkheden. De leerkrachten doen er alles aan om uit elk kind te halen wat erin zit. Daarbij spelen ook ouders een belangrijke, stimulerende rol.

Onze visie: Inspirerend leren in een praktijkgerichte omgeving

Bij Kindcentrum de Rietgors geloven we dat leren het beste plaatsvindt in een inspirerende omgeving. Onze visie is om leerlingen te laten leren in een omgeving die uitdagend en praktijkgericht is. Dat doen we door:

1. Praktijkgericht onderwijs

Leerlingen van De Rietgors leren in een inspirerende omgeving waar de opgedane kennis en vaardigheden praktijkgericht, herkenbaar en toepasbaar zijn. Dit gebeurt onder andere via projectonderwijs, waarbij kinderen op hun eigen niveau leren, uitdagingen aangaan en hun talenten ontdekken.

2. Ondernemend leren

We omarmen het concept van 'ondernemend leren', waarbij kinderen een ondernemende en onderzoekende houding ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen eigen initiatief tonen, verantwoordelijkheden aangaan, feedback ontvangen en geven, in groepsverband werken aan concrete eindproducten en een verbinding maken met de werkelijkheid.

3. Moderne methoden en zorgstructuur

We maken gebruik van moderne (ICT-)methoden om de lesstof te differentiëren naar niveau en leerstijl. Bovendien heeft De Rietgors een duidelijke zorgstructuur voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, waardoor elk kind de ondersteuning krijgt die het verdient.