Wij zijn ervan overtuigd dat leren het beste plaatsvindt in een inspirerende omgeving. Onze visie is om leerlingen te laten leren in een omgeving die uitdagend en praktijkgericht is. Dat doen we door:

1. Praktijkgericht onderwijs

Leerlingen van de Rietgors leren in een inspirerende omgeving waar de opgedane kennis en vaardigheden praktijkgericht, herkenbaar en toepasbaar zijn. Dit gebeurt onder andere via projectonderwijs, waarbij kinderen op hun eigen niveau leren, uitdagingen aangaan en hun talenten ontdekken.

2. Ondernemend leren

We omarmen het concept van 'ondernemend leren', waarbij kinderen een ondernemende en onderzoekende houding ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen eigen initiatief tonen, verantwoordelijkheden aangaan, feedback ontvangen en geven, in groepsverband werken aan concrete eindproducten en een verbinding maken met de werkelijkheid.

3. Moderne methoden en zorgstructuur

We maken gebruik van moderne (ICT-)methoden om de lesstof te differentiëren naar niveau en leerstijl. Bovendien heeft de Rietgors een duidelijke zorgstructuur voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, waardoor elk kind de ondersteuning krijgt die het verdient.