Op Kindcentrum de Rietgors staat de veiligheid en het welzijn van het kind voorop. Wij geloven dat een veilige en geborgen omgeving essentieel is voor een succesvolle schoolervaring. We hechten veel waarde aan de relatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders, omdat we geloven dat dit de basis vormt voor goed onderwijs.

Ondersteuning van het jonge kind

Elke peuter en kleuter heeft zijn eigen ontwikkeling. Als onze pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht signaleert dat bij een jong kind de ontwikkeling niet voldoende op gang komt, of er zorgen zijn over opvallend gedrag, volgt een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s) om de problemen zo helder mogelijk te krijgen.

Samen kijken we wat het beste is voor het kind!