Een veilige omgeving voor onze leerlingen en leerkrachten is meer dan een prettige sfeer op school. We willen incidenten juist voorkomen en daarom investeren we in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en hebben we heldere regels hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door op tijd te signaleren en gericht op te treden.

Om de fysieke en sociale veiligheid op school voor iedereen te waarborgen werken we met de erkende methode Kanjertraining. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.

Op de Rietgors hebben we de Kanjertraining verankerd in het beleidsstuk Kanjertraining. Dat geeft zicht op wat we op school doen en waar we voor staan. Het document geeft zich op de samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten, die onze scholen hanteren.

Anti-pestprotocol KC de Rietgors

 

Vertrouwenspersoon KC de Rietgors