In groep 6-7-8 zitten op dit moment 22 leerlingen. Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Sanne voor de groep en op dinsdag en woensdag meester Jos.

Zij vertellen hieronder hoe een dag in groep 6-7-8 eruitziet!

Start van de dag

Wij starten de ochtend met een bordsessie. De leerlingen hebben de leiding over deze bordsessie. Het leidinggeven en presenteren voor de groep staat centraal. De leerlingen checken in en we stellen doelen op voor de dag.  Daarna bespreken we de planning van de dag. Het programma bestaat vaak uit rekenen, taal en spelling. Dit zijn de standaard vakken die in de ochtend op het rooster staan. De weekend- en Kanjerkring, zelfstandig werken, Engels, begrijpend lezen en schrijven staan 1 keer per week op het rooster.

Jeelo

Op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag staat Jeelo op het programma: projectmatig onderwijs. De zaakvakken, creatief, begrijpend lezen, woordenschat en de schrijfopdrachten worden gegeven vanuit Jeelo: alles binnen hetzelfde project.

Klik hier om meer te lezen over Jeelo.

Werken met Chromebooks

Alle leerlingen werken op een Chromebook. Voor rekenen, taalbeschouwing en spelling werken wij vanuit Snappet. De leerlingen maken de les eerst op papier en kijken vervolgens na met Snappet. De leerlingen krijgen direct feedback of het antwoord goed of fout is. Op deze manier leren ze direct van hun fouten en kan de leerkracht extra begeleiding inzetten.

Eigen verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid en plannen worden steeds belangrijker. Dit houdt in dat we de leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk, materiaal en resultaten. Ze werken niet voor de leerkrachten, maar voor zichzelf.

Naar het VO

Voor veel leerlingen en hun ouders zijn dit spannende jaren. Opeens komt het einde van de basisschool dichtbij. Halverwege groep 8 moet er een keuze gemaakt worden. Naar welke school gaan de leerlingen? Vragen over verschillende niveaus en schoolkeuze komen nu vaak bovendrijven.

Hoe bereiden we de leerlingen voor op het Voortgezet Onderwijs (VO)?

  • Agenda’s: In het Voortgezet Onderwijs (VO) gaan de leerkrachten ervan uit dat de leerlingen met een agenda kunnen werken.
    Dit oefenen we vanaf groep 6;
  • Huiswerk: Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk. Dit zoveel mogelijk gericht op wat er nodig is in de groep aan leer-
    ontwikkeling, maar met het doel dat leerlingen ook thuis oefenen met plannen. Dit geldt ook voor het leren van toetsen;
  • Engels: Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels.
  • Leren leren via Jeelo: Hoe leer je een tekst, hoe leer je woordjes, hoe maak je werkstukken? Allemaal vragen die we in
    groep 6, 7 en 8 behandelen.