Groep 3-4-5 is een leuke en gezellige groep. Meester Martin staat de hele week voor de groep. Hieronder vertelt hij meer over groep 3-4-5:

In de middenbouw is het sociaal omgaan met elkaar erg belangrijk. We kijken naar elkaar, we helpen en zorgen voor elkaar.

Onze schooldag

Op maandagochtend beginnen wij de dag met een weekendkring. De ochtenden zien er vrijwel hetzelfde uit. We starten met rekenen, taal en spelling. Groep 3 werkt dan ook veel met Veilig Leren Lezen. Op dinsdag start de hele school met gym. We gymmen samen, van groep 1 t/m groep 8, door elkaar en met elkaar.

De middagen zien er anders uit, hierbij komen onder andere: Jeelo, bewegingsonderwijs, Engels, verkeer en creatieve vakken aan bod. 

Klik hier om meer te lezen over Jeelo.

Snappet

Vanaf groep 4 werken de kinderen met Snappet. Dit is op een Chromebook waarop zij rekenen, taal, spelling en technisch lezen maken. Boeken en schriften zijn dus (bijna) niet meer nodig. Het mooie is dat de kinderen gelijk zien of zij hun opgaven goed gemaakt hebben, er wordt direct feedback gegeven. De leerkracht volgt de kinderen op de computer en kan meteen interventies plegen waar nodig. Wel worden er nog regelmatig dictees gemaakt in een speciaal dicteeschrift.
Rekenen wordt vooruit getoetst, dat wil zeggen dat we kijken naar welke sommen een kind al begrijpt. Hier hoeven ze dan geen instructie meer in te volgen.

Werken met het EDI-model

Wij werken ook via het EDI-model. Daar horen onder andere de blokjes, het wisbordje en de beurtstokjes bij. Een kind kan via het blokje aangeven of het stil en zelfstandig zonder gestoord te worden wil werken, of dat het een ander kind kan helpen en of ze een vraag hebben. De leerkrachte loopt vaste rondjes door de klas om te helpen en te ondersteunen.
De beurtstokjes zorgen ervoor dat de kinderen hun vinger niet meer op hoeven te steken. Door een willekeurig stokje te trekken, krijgen telkens andere kinderen de beurt. Het wisbordje laat zien of de kinderen het goede antwoord kunnen opschrijven of ze laten de juiste bewerkingen zien. Zo kunnen de kinderen sneller aan hun zelfstandig werk.

Automatiseren en technisch lezen

In de middenbouw staat onder andere het automatiseren van tafels centraal. Deze kennis is nodig om in de bovenbouw complexe sommen uit te rekenen. Ook is het aanleren van de correcte spellingsregels erg belangrijk in de middenbouw.

We besteden ook veel aandacht aan het technisch lezen. Ook dit doen we tegenwoordig via Snappet. Technisch goed en snel kunnen lezen is nodig om goed te kunnen doorstromen naar de bovenbouw. We lezen natuurlijk ook veel in de groep in ‘gewone’ boeken. Thuis veel lezen is dan ook een must!