In groep 1-2 is Juf Marion de leerkracht. De groep is dit jaar gestart met 20 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er kinderen bij. Juf Marion vertelt hieronder meer over groep 1-2. In deze combinatiegroep doen wij veel activiteiten samen, zoals creatieve vakken en bewegingsonderwijs. We spelen samen buiten, een deel hiervan ook met de overige groepen. 

Leeskwartier 

We starten iedere dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht. 

Instructies 

Het rooster voor de groepen is zo samengesteld, dat elke groep apart instructie krijgt om daarna een poosje zelfstandig aan het werk te gaan. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof. 

Hebben de kinderen tijd over, dan gaan zij verder met keuzewerk. Dit bestaat uit herhaling of verdieping van de stof die zij reeds hebben gehad.

Projecten en thema's 

We werken in thema's van Jeelo aan verschillende activiteiten. De projecten van Jeelo zijn schoolbreed. Alle groepen werken aan hetzelfde project. Het doel is het uitbreiden van de belevingswereld van de kinderen. Een Jeelo-project duurt ongeveer 6 weken. Het is in de groep terug te zien in de themahoek, maar ook aan de woordenwebs en de knutselwerkjes. De kinderen worden uitgedaagd tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen. 

De huishoek wordt omgetoverd tot een bibliotheek, een ziekenhuis of tot het huis van Sinterklaas. De bouwhoek wijkt soms voor een sloophoek en de werkhoek wordt ook wel eens een winkel. Dit doen we om de kinderen steeds nieuwe uitdagingen te geven, nieuwe dingen uit te laten proberen of zich ergens verder in te laten verdiepen.  

Kennismaken?

Wilt u meer weten, kom dan gewoon eens langs na schooltijd om een kijkje te nemen. U bent ook welkom om een dagdeel mee te draaien. Dit laatste echter wel op afspraak.