Jeelo is een vorm van projectmatig werken. Elk jaar werken we aan vier boeiende projecten en in totaal zijn er twaalf projecten waar leerlingen van groep 1 t/m 8 in drie jaar aan werken. Ieder project komt dus om de drie jaar terug.

Gedurende ongeveer acht weken werken alle leerlingen gelijktijdig aan hetzelfde project, waarbij ze toewerken naar een tastbaar eindresultaat, zoals een tentoonstelling, een rap, een kunstwerk of een meubel. Leerlingen tonen hierbij hun diverse talenten en werken nauw samen. We werken toe naar een gezamenlijke afsluiting aan het einde van elk project.

Betrekken van de omgeving

We betrekken lokale organisaties bij elk project, waardoor de connectie met de praktijk sterk wordt. De leerstof wordt concreet en relevant, omdat kinderen de kans krijgen om in de praktijk te zien hoe hun kennis wordt toegepast.

Ook ouders worden regelmatig uitgenodigd om te praten over hun werk of hobby's, of om samen met ons de bedrijven van ouders te bezoeken. Bijvoorbeeld, onze leerlingen gaan naar het stadhuis om met de burgemeester te debatteren of om meer te leren over het verschil tussen macht en gezag.

En in onze moestuin ontdekken ze de wonderen van de natuur en maken ze soep van de groenten die ze zelf hebben gekweekt.

Geïntegreerd leren

In onze projecten komen diverse vakgebieden aan bod, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, muziek, beeldende kunst, taal, rekenen en lezen.

We streven ernaar om zoveel mogelijk vanuit de context van het project te werken, zodat leerlingen begrijpen waarom ze bepaalde kennis opdoen. Bijvoorbeeld, bij het project 'Zorgen voor jezelf en anderen' maken leerlingen een folder over een ziekte en schrijven ze een e-mail aan een huisarts om meer informatie te krijgen. Hierdoor leren ze niet alleen over de ziekte zelf, maar ook over communicatie en taalgebruik in echte situaties. Leerlingen maken ook instructiefilmpjes die worden getoond in de wachtkamer van de huisarts.

Individuele leerroutes

Elke leerling heeft toegang tot de digitale leeromgeving Mijn Jeelo, waar ze hun eigen individuele leerroute binnen het project kunnen volgen. Dit portfolio stelt hen in staat om hun resultaten te uploaden en hun ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden, taal en rekenen te volgen.

Ouders kunnen ook meekijken in deze digitale omgeving, waardoor ze zien aan welke projecten hun kind werkt.

Op de Rietgors zien we dat leerlingen door deze aanpak nieuwsgierig worden, hun talenten kunnen laten zien en leren om zelfstandig te werken. Wil je meer weten over de uitgangspunten van Jeelo?

Jeelo - voor ouders